Rubber Duckie, Florentijn » Projects

Florentijn » Projects

Art has a sense of humor eh? I love this rubber duck. You can’t help but smile when you look at the series of photos. Just click on the link below the image to see all nine. Really fun stuff. When you need a little joy you can click your browser and imagine him in your tub.

Titel: Badeend
Jaar: 2007
Locatie: rivier de Loire, Frankrijk
Afmetingen: 26 x 20 x 32 meter
Materialen: inflatable, pvc gedrenkt in rubber, ponton en aggregaat
Productie: le Lieu Unique, de Biënnale Estuaire

Een gele stip aan de horizon komt langzaam dichterbij. Mensen hebben zich verzameld en staan versteld als een gigantische gele badeend hen met een langzaam knikkende beweging begroet.De badeend kent geen grenzen, geen onderscheid in volken en is niet politiek geladen! De vriendelijk dobberende badeend heeft een helende funktie en zal mondiale spanningen kunnen wegnemen en definieren. De badeend is zacht, vriendelijk en voor jong en oud.

Title: Rubber duck
Year: 2007
Location: river the Loire, France
Dimensions: 26 x 20 x 32 meters
Materials: inflatable, rubber coated PVC, pontoon and generator
Production: le Lieu Unique and the Biennial Estuaire

A yellow spot on the horizon slowly approaches the coast. People have gathered and watch in amazement as a giant yellow Rubber Duck approaches. The spectators are greeted by the duck, which slowly nods its head. The Rubber Duck knows no frontiers, it doesn’t discriminate people and doesn’t have a political connotation. The friendly, floating Rubber Duck has healing properties: it can relieve mondial tensions as well as define them. The rubber duck is soft, friendly and suitable for all ages!

Blogged with Flock

Tags: , , , , ,